IP raqamingizdagi raqamlar

Mening IP nima?

IP manzilingiz

III.CCXXXVI.XV.CXLIIRomen raqamlari bilan ifodalangan raqamli tizim qadimgi Rimda paydo bo'lgan va butun Evropada son O'rta asrlarda raqamlarni yozishning odatdagi usulidir. Ushbu tizimdagi raqamlar lotin alifbosidagi harflar kombinatsiyasi bilan ifodalanadi. Ruminiyada raqamlaringizning IP raqamlari: III.CCXXXVI.XV.CXLII